Bắc Kạn: Xem xét nhân sự bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 19/10, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp, nghe các ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chủ trì.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh gồm các đồng chí: Hà Đức Dục, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Ngô Thượng Hiền, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải); Nguyễn Kiều Huân, Chánh Thanh tra (Sở Giao thông vận tải).

03 ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

03 ứng viên tham gia sát hạch chức danh Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Các ứng viên có 15 phút để trình bày chương trình hành động, 30 phút trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Tư vấn đưa ra.

Ứng viên Ngô Thượng Hiền, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải) báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Ứng viên Ngô Thượng Hiền, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải) báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Sau khi nghe chương trình hành động và phần trả lời các câu hỏi của ứng viên, Hội đồng Tư vấn họp để đưa ra những đánh giá, kết luận. Kết quả đánh giá của Hội đồng Tư vấn là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ./.

Xem thêm