Bắc Kạn vượt khó hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Với sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn đạt được những kết quả tích cực, có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Hoạt động chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
Hoạt động chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. (Ảnh: Trần Tuyến).

Năm 2022, các hoạt động kinh tế của tỉnh được duy trì, phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 6,01%, trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,83%; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 8,96%; dịch vụ tăng trưởng 6,25%. GRDP bình quân đạt 46,3 triệu đồng/người, bằng 101% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 830 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch. Tổng chi ngân sách ước đạt 8.625 tỷ đồng, đạt 138% dự toán giao đầu năm.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2022 dự kiến tăng 8% so với cùng kỳ. Nông nghiệp phát triển ổn định. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 35 triệu USD (xuất siêu 11 triệu USD), đạt 140% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Số lượt khách du lịch tăng 423% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp, HTX duy trì phát triển ổn định, dự ước đến hết năm cả tỉnh có khoảng 1.200 doanh nghiệp và trên 330 HTX đăng ký hoạt động.

Công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể được khẩn trương triển khai. Hiện nay, tỉnh đã trình Hội đồng thẩm định trung ương thông qua, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2023.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Năm học 2021 - 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung đạt 97,66%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Duy trì 88% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 86% bản, thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Công tác lao động, việc làm, chăm lo cho người có công, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới được các cấp các ngành tích cực thực hiện. Trong năm 2022 đã tư vấn, giới thiệu việc làm ước đạt 7.000 lượt người, đạt 100% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 5.500 người, đạt 100% kế hoạch. Công tác giảm nghèo được thực hiện theo kế hoạch, kết quả sơ bộ rà soát, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh năm 2022 giảm khoảng 2,55%, đạt kế hoạch đề ra.

Bắc Kạn vượt khó hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2
 

Các chính sách dân tộc được triển khai đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực khó khăn có điều kiện phấn đấu, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; cơ quan công an của tỉnh thường xuyên theo dõi sát tình hình, chủ động ngăn chặn các âm mưu, ứng phó kịp thời các tình huống, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn 04/26 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra. Đó là số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm; số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh theo mức độ 4. Công tác thực hiện các chương trình MTQG, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 chậm. Các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động còn cao. Số lượng hợp tác xã thành lập mới và dự án đầu tư được chấp thuận thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Còn xảy ra nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của một số viên chức tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chưa cao.

Năm 2023, tỉnh đề ra một số mục tiêu, giải pháp như: Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…/.

Nông Vui - Đăng Bách

Xem thêm