Bắc Kạn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023

BBK- Chiều 11/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch 5 năm 2021-2025 của HĐND tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự ước trong 26 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,01%, trong đó: Nông - lâm nghiệp tăng trưởng 3,83%; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 8,96%; dịch vụ tăng trưởng 6,25%. GRDP bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người, đạt 101% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 830 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 09/12/2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giải ngân trên 1.329 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch (trong đó số kế hoạch vốn được Thủ tướng giao đầu năm giải ngân trên 1.193 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch). Ước thực hiện đến 31/01/2023 giải ngân trên 2.510 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch...

Còn 4/26 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm; số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 73%, kế hoạch ≥82%.

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tham luận
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, phấn đấu một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP trên 7%/năm; GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước đạt từ 955 tỷ đồng trở lên; trồng rừng 4.045ha; phát triển 20 sản phẩm OCOP mới; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 11 xã; chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 01 bậc trở lên; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 01 bậc trở lên; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh tăng 02 bậc trở lên…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các đơn vị, địa phương cần quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới. Kết quả năm 2022 còn 4 chỉ tiêu dự kiến không đạt, cần rút kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ giải ngân, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Quá trình giải quyết công việc cần có sự bàn bạc, thống nhất để đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023 và các nội dung được thống nhất thông qua tại Hội nghị này, nhất là các chương trình hành động của UBND tỉnh, đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện, khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình/kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

Theo đó, tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông - lâm nghiệp, đảm bảo chất lượng giống, vật tư phục vụ sản xuất, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ đông xuân. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công; chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lao động theo quy định. Chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.../.

Phan Quý

Xem thêm