Bắc Kạn triển khai công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 08/01, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng đảng đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng; tham mưu chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận của các đại biểu

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận của các đại biểu

Ngành đã tham mưu luân chuyển, điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 71 chức danh, trong đó bổ nhiệm 15 chức danh; điều động, bổ nhiệm 20 chức danh; bổ nhiệm lại 10 chức danh; giới thiệu ứng cử 17 chức danh; luân chuyển 06 chức danh; chỉ định tham gia cấp ủy cấp huyện 06 lượt cán bộ. Thẩm định hồ sơ và đồng ý điều động, tiếp nhận 48 công chức theo phân cấp…

Ban Tổ chức cấp huyện tham mưu điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 196 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị để kịp thời kiện toàn, bổ sung các vị trí, chức danh lãnh đạo còn thiếu khuyết đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện công tác chính sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy định. Phối hợp thực hiện thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị và tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 55 trường hợp diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phục vụ công tác cán bộ.

Tổ chức được 25 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 1.340 quần chúng tham gia; mở được 19 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 879 đảng viên dự bị. Kết nạp được 1.001 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 37.388 đồng chí. Khai trừ 10 trường hợp, xóa tên 43 trường hợp, 26 trường hợp xin ra khỏi Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng đảng vẫn còn một số hạn chế như: Việc nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn có mặt hạn chế; kết nạp đảng viên chưa cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tham mưu một số nhiệm vụ có lúc còn lúng túng, chưa kịp thời. Một số cán bộ, công chức năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; phong cách, lề lối làm việc của một số cán bộ chưa khoa học, chậm đổi mới phương pháp công tác…

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; thực hiện kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; khó khăn trong công tác phát triển đảng viên…

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là: Tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết, đề án, kết luận… của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chú trọng cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo vị trí việc làm. Triển khai hiệu quả chương trình công tác năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tham mưu công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023.

Đồng chí đánh giá: Với khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới và khó nhưng ngành Tổ chức xây dựng đảng đã tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tổ chức xây dựng đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tham khảo cách làm của các địa phương khác trong cả nước để tham mưu chính xác, vận dụng các quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh đề nghị các cấp ủy phải chủ động giải quyết những việc thuộc thẩm quyền. Nghiên cứu kỹ, toàn diện các văn bản, quy định của Trung ương để tham mưu, vận dụng tốt tại địa phương. Không để tiêu cực trong công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ lãnh đạo ngành Tổ chức xây dựng đảng cần quyết liệt trong chỉ đạo, giao việc, giám sát, động viên, chia sẻ, cầm tay chỉ việc...

Các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn. Làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác cải cách hành chính trong Đảng. Mỗi cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải thực lòng, thực tâm, thực tình khi tham mưu, thực hiện nhiệm vụ…/.

Xem thêm