Bắc Kạn tổng kết công tác chuyển đổi số, Đề án 06, cải cách hành chính năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 17/01, các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số, Đề án 06, cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đến hết năm 2023, có 21/42 nhiệm vụ hoàn thành 100% khối lượng công việc; 02/42 nhiệm vụ dừng thực hiện; 02/42 nhiệm vụ đề xuất chuyển sang thực hiện trong năm 2024 và 17/42 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Số kinh phí giải ngân tính đến ngày 31/12/2023 là hơn 35,7 tỷ đồng (đạt gần 53% kinh phí cấp). Có 25 nhiệm vụ chuyển tiếp thực hiện sang năm 2024, với kinh phí trên 52 tỷ đồng (đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện).

UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với 02 doanh nghiệp. Năm 2023, tỉnh xây dựng 12 (cơ sở dữ liệu) CSDL chuyên ngành, trong đó hoàn thành 05 CSDL. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã kết nối thành công đến 12 hệ thống thông tin, 7 cơ sở dữ liệu quốc gia và của các bộ, ngành, phục vụ cho giải quyết TTHC. Toàn tỉnh đã thành lập 108/108 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 1.014 thành viên; 1.292/1.092 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 5.689 thành viên.

Tính đến ngày 17/12/2023, toàn tỉnh đã thu nhận 178.759 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử (mức độ 1: 50.428; mức độ 2: 128.331); đã kích hoạt 159.530 tài khoản định danh điện tử (cả mức độ 1 và mức độ 2), đạt 58,2% số công dân đã được cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh.

Công tác CCHC tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo đó các nhiệm vụ CCHC được triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Các văn bản được ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có tính khả thi trong thực hiện. TTHC được rà soát, thống kê, công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận “một cửa” các cấp duy trì thực hiện và ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức…

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo Kết quả 02 năm triển khai Đề án 06.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo Kết quả 02 năm triển khai Đề án 06.

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20/8/2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh; báo cáo Tổng kết Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến”. Công an tỉnh báo cáo Kết quả 02 năm triển khai Đề án 06 và dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 06 năm 2024. Sở Nội vụ báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Bắc Kạn.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến thảo luận.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến thảo luận.

Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương mình và làm rõ những khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ năm 2024. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Việc liên thông chia sẻ dữ liệu, thanh toán qua dịch vụ công tuyến, nhất là lập tài khoản còn nhiều bất cập. Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử cần phải có thuê bao di động chính chủ. Kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh của nhiều người dân còn hạn chế nên khó khăn trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Một số đơn vị còn lúng túng trong thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC. Chấm chỉ số CCHC cấp xã do vướng về mốc thời gian nên chưa được đồng bộ, chính xác…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các sở, ngành, địa phương cần xác định nhiệm vụ chuyển đổi số, CCHC, Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các sở, ngành, địa phương cần xác định nhiệm vụ chuyển đổi số, CCHC, Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị cần xác định nhiệm vụ chuyển đổi số, CCHC, Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Tiếp tục rà soát TTHC để nâng tỷ lệ dịch vụ công toàn trình. Sớm hoàn thành các dự án nâng cấp kho dữ liệu, kết nối liên thông CSDL ngành. Quan tâm hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến. Tích cực số hóa kết quả TTHC; chỉ đạo các xã tổ chức Ngày hội chuyển đổi số cấp xã…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện khá toàn diện cả 03 nhiệm vụ chuyển đổi số, CCHC, Đề án 06.

Để khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Quán triệt, triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực, ngành.

Đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực ngành phụ trách, trong đó tiếp tục chú trọng cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xử lý, khắc phục triệt để, dứt điểm những nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm các chỉ số CCHC.

Tiếp tục bám sát văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là ứng dụng định danh điện tử VneID, CCCD gắn chíp; tập trung làm sạch dữ liệu chuyên ngành; thực hiện hiệu quả các mô hình Đề án 06…/.

Xem thêm