Bắc Kạn tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 26/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giai đoạn 2017-2022 (gọi tắt Đề án số 07 tỉnh) tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án.
Bắc Kạn tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07 ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số 07 tỉnh; Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số 07 tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Sau 5 năm triển khai Đề án số 07, nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt. Đến nay, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đã trở thành nền nếp ở hầu hết đảng bộ các cấp, đa số cán bộ, đảng viên tham gia học tập, tự giác, đề cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân tham gia thực hiện...

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án được các địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc, triệt để, đồng thời phát huy tính linh hoạt, chủ động, sáng tạo để đổi mới phương thức thực hiện phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. Qua đó, khắc phục được một số những khó khăn, tồn tại trong công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được nêu tại Đề án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 5 năm thực hiện, các mục tiêu cụ thể của Đề án chưa đạt hiệu quả đồng bộ tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chất lượng học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị chưa cao.

Bắc Kạn tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07 ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 07 tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị các cấp ủy tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đổi mới phương thức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận gắn với việc thảo luận chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng…

Bắc Kạn tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07 ảnh 3Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh trao Bằng khen cho các tập thể

Nhân dịp này, 12 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022”./.

Việt Bắc

Xem thêm