Bắc Kạn sẽ thực hiện xong việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn dịp 03/02/2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành văn bản chỉ đạo, các đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai. Dự kiến đến 03/02/2024, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.
Công bố Quyết định thành lập Chi bộ quân sự thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ quân sự thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Tại huyện Ba Bể, ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW và Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1856-CV/TU về việc thành lập chi bộ quân sự xã theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, Huyện ủy Ba Bể đã ban hành Văn bản số 1854-CV/HU ngày 13/12/2023 chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW đến các chi bộ trực thuộc; đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Đảng bộ thị trấn Chợ Rã hiện có 10 đồng chí là cấp ủy viên Đảng bộ, toàn Đảng bộ có 509 đảng viên đang sinh hoạt tại 13 chi bộ đảng, gồm 09 chi bộ tiểu khu, 03 chi bộ trường học và 01 chi bộ Công an. Thực hiện Hướng dẫn 24-HD/TCCTW, Đảng bộ đã thực hiện Quy trình thành lập chi bộ quân sự thị trấn Chợ Rã đúng quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã xây dựng đề án thành lập chi bộ quân sự xã. Theo đó, cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự thị trấn Chợ Rã có 09 đồng chí, gồm: Bí thư Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn, các đảng viên trong Ban Chỉ huy Quân sự, Dân quân cơ động thị trấn…

Theo đồng chí Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Bể: Các xã, thị trấn trong toàn Đảng bộ huyện đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn, chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập chi bộ quân sự xã, đảm bảo 15/15 đảng bộ xã, thị trấn công bố thành lập chi bộ xã, thị trấn trước 03/02/2024.

Còn tại huyện Chợ Đồn, 20 xã, thị trấn trên địa bàn cũng đang hoàn thiện, tiến hành công bố thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn trước ngày 03/02/2024.

Theo thông tin từ các huyện ủy, thành ủy, đến thời điểm hiện tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên cơ bản đã hoàn thiện thủ tục thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Việc thành lập chi bộ quân sự xã đảm bảo kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn và tiến hành công bố vào dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).

Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc./.

Xem thêm