Bắc Kạn phòng, chống dịch Covid-19 sau kết thúc nghỉ Tết Nguyên đán

Chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19 sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19 sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

16-21.jpg
 

Xem thêm