Bắc Kạn phê duyệt 25 điểm Bưu điện - Văn hóa xã

0:00 / 0:00
0:00
BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 về việc phê duyệt danh sách 25 điểm Bưu điện - Văn hóa cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.
Điểm Bưu điện - Văn hóa có chức năng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến.

Điểm Bưu điện - Văn hóa có chức năng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến.

Theo đó, huyện Na Rì có các Điểm Bưu điện – Văn hóa: Lương Thượng, Kim Hỷ, Sơn Thành 2, Cư Lễ, Quang Phong, Xuân Dương, Trần Phú 2, Văn Vũ 2; huyện Bạch Thông có điểm Vi Hương, Lục Bình; huyện Ngân Sơn có điểm Hiệp Lực 1; huyện Ba Bể có các điểm Nam Mẫu, Yến Dương, Đồng Phúc; huyện Chợ Đồn có điểm Bằng Phúc, Yên Phong 1; huyện Chợ Mới có điểm Yên Hân, Yên Cư, Thanh Mai; huyện Pác Nặm có các điểm Nghiên Loan, Cổ Linh, Giáo Hiệu, Bằng Thành, Công Bằng, Nhạn Môn.

UND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bưu điện tỉnh tập trung nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhân viên trực điểm Bưu điện - Văn hóa nhằm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến với cơ quan nhà nước, góp phần chung tay vào công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn giúp các cơ quan nhà nước giải quyết công việc một cách nhanh chóng, khoa học, tăng tính minh bạch, công khai và nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tránh sự phiền hà, nhũng nhiễu của công chức được giao nhiệm vụ./.

Xem thêm