Bắc Kạn khởi sắc sau 12 năm xây dựng nông thôn mới

Xem thêm