Bắc Kạn: Khó thực hiện chỉ tiêu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Liên quan đến câu hỏi chất vấn của đại biểu Hoàng Minh Hải, đơn vị bầu cử huyện Chợ Mới trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, về việc thực hiện các nhiệm vụ nhà ở tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định hiện chỉ tiêu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội là 0%.
Đại biểu Hoàng Minh Hải, đơn vị bầu cử huyện Chợ Mới.

Đại biểu Hoàng Minh Hải, đơn vị bầu cử huyện Chợ Mới.

Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu Hoàng Minh Hải, đơn vị bầu cử huyện Chợ Mới nêu: Ngày 28/4/2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-HĐND về nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị cho biết kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong nghị quyết và giải pháp trong thời gian tới.

Bà Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Bà Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Thị Thúy cho biết: Kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2022, với các chỉ tiêu kế hoạch nhà ở năm 2023 gồm: Nhà ở thương mại 152 căn, nhà ở dân cư tự xây trên đất nhận quyền sử dụng đất theo dự án 455 lô, nhà ở xã hội 60 căn, nhà ở dân tự xây dựng trên đất hiện hữu 3.333 căn. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 1 chỉ tiêu là nhà ở dân tự xây dựng trên đất hiện hữu là đạt và vượt chỉ tiêu 5.557/3.333 căn, đạt 166%; nhà ở dân tự xây trên đất nhận quyền SDĐ theo dự án đạt 326/455 lô, đạt 72%. Còn 02 chỉ tiêu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đạt 0%.

Nguyên nhân dẫn đến chỉ tiêu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội khó thực hiện được, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc kêu gọi các nhà đầu tư vào thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do Bắc Kạn là tỉnh miền núi, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chưa cao nên việc đầu tư vào các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội chưa thực sự hấp dẫn.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có 02 dự án khu dân cư nhà ở thương mại đang triển khai; các dự án này đã dành diện tích đất 43.028m2. Tuy nhiên, các dự án này mới đang ở giai đoạn thống kê, kiểm đếm thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cho nên việc triển khai dự án nhà ở xã hội trong diện tích này còn rất khó khăn…

Nghị quyết 13/NQ-HĐND tỉnh đã khẳng định: Chính sách phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn nhằm bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên đất đai; tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở. Từng bước nâng cao chất lượng và diện tích nhà ở, góp phần phát triển đô thị, nông thôn bền vững theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với bản sắc địa phương.

Phát triển nhà ở trên địa bàn phải đảm bảo sự bền vững, gắn với việc bảo tồn, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đảm bảo có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, giữ gìn sự cân bằng sinh thái, bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 được HĐND tỉnh thông qua:

- Phấn đấu phát triển mới 1.061.000m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên 8.646.000m2. Trong đó: Nhà ở thương mại 106.080m2; nhà ở xã hội 18.000m2; nhà ở do dân tự xây dựng: 936.717m2.

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 26,4m2 sàn/người, khu vực đô thị là 32,0m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 24,5m2 sàn/người.

- Nhà ở phát triển mới phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, không để phát sinh mới và giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ xuống dưới 23,1%.

- Tổng quỹ đất để xây dựng 179ha; tổng nguồn vốn 6.283 tỷ đồng.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ.

Một trong những giải pháp được Sở Xây dựng đưa ra là rà soát các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội. Nghiên cứu, các chính sách ưu đãi của Nhà nước, vận dụng thực tế theo điều kiện của tỉnh để khuyến khích, hỗ trợ cho các nhà đầu tư để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Tổ chức triển khai tốt các chính sách thuộc các chương trình MTQG hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh./.

Xem thêm