Bắc Kạn: Khai mạc sự kiện Xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm OCOP

Xem thêm