Bắc Kạn: Huy động vốn 8 tháng đầu năm tăng 14,1%

Trong 8 tháng đầu năm 2019, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ổn định, nguồn vốn huy động tăng, các dịch vụ ngân hàng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ổn định, nguồn vốn huy động tăng, các dịch vụ ngân hàng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Bắc Kạn
Khách hàng giao dịch tại Agribank Bắc Kạn.

Đến cuối tháng 8/2019, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 7.506 tỷ đồng, tăng 11,3% so với 31/12/2018 và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng dư nợ cấp tín dụng thực hiện ước đạt 8.781 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ, trong đó dư nợ ngắn hạn ước đạt 1.785 tỷ đồng, chiếm 20,3% trong tổng dư nợ,tăng 2,2% so với cùng kỳ; dư nợ trung, dài hạn ước đạt 6.996 tỷ đồng, chiếm 79,7% trong tổng dư nợ, giảm 5,6% so với cuối năm 2018 và giảm 4,6% so với cùng kỳ.

Mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tháng 8/2019 cơ bản ổn định so với tháng 7/2019. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND của các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước cao nhất là 7,2%/năm, thấp nhất là 0,2%/năm, phổ biến ở mức 4,3 đến 6,8%/năm; lãi suất huy động bằng VND của chi nhánh ngân hàng TMCP cao nhất là 8%/năm, thấp nhất là 0,3%/năm, phổ biến ở mức 5,0 đến 6,9%/năm. 

Lãi suất cho vay của các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước cao nhất là 12,5%/năm, thấp nhất là 5%/năm, phổ biến ở mức 8 đến 9,5%/năm; lãi suất cho vay của chi nhánh ngân hàng TMCP cao nhất là 16,6%/năm, thấp nhất là 8%/năm, phổ biến ở mức 12,45%/năm; lãi suất cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cao nhất là 9,0%/năm, thấp nhất là 1,2%/năm, phổ biến 6,6%/năm.

Nợ xấu ước đến 31/8/2019 là 94 tỷ đồng, chiếm 1,1% trong tổng dư nợ, tăng 19% so với cuối năm 2018, giảm 44% so với cùng kỳ. Trong đó nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại là 88 tỷ; nợ quá hạn và nợ khoanh của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh là 6 tỷ./.

Việt Bắc

Xem thêm