Bắc Kạn: Họp Ban Tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi tỉnh lần thứ IV

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 11/7, Ban tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV” tổ chức họp thống nhất các nội dung triển khai Hội thi. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh buổi họp ảnh 1

Quang cảnh buổi họp

Theo thể lệ, Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu. Đối tượng dự thi là Hòa giải viên được bầu và công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Mỗi huyện, thành phố thành lập 01 đội thi. Mỗi đội thi gồm 03 Hòa giải viên.

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hằng ngày của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Phạm Duy Hưng đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện thể lệ Hội thi để trình Ban Tổ chức Hội thi ban hành, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Hội thi “Hoà giải viên giỏi tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV” năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 20/8/2023.

Nội dung thi:

Pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013;

Quy định pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: Dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống ma túy, bảo vệ môi trường…

Các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên.

Xem thêm