Bắc Kạn: Hơn 11.600 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 04/12, tại Hội trường Ba Đình, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương...

Hơn 360 đại biểu dự tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Hơn 360 đại biểu dự tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đang công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Kạn...

Hội nghị được kết nối đến 13 điểm cầu cấp huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 190 điểm cầu cấp xã và tương đương với hơn 11.600 đại biểu dự.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; đồng thời, triển khai tuyên truyền rộng rãi các nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết trong Nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, các đại biểu sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong buổi sáng, Hội nghị nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Kết cấu chuyên đề:

Phần 1: Vài nét về Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phần II: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phần III: Những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phần IV: Tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tiếp đó, Hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nội dung chủ yếu của chuyên đề:

Phần I: Các yếu tố nền tảng của chính sách xã hội.

Phần II: Đánh giá khái quát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012.

Phần III: Sự cần thiết ban hành Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội.

Phần IV: Nội dung chính của Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023.

Phần V: Những điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 42-NQ/TW.

Buổi chiều, Hội nghị sẽ tiếp tục theo chương trình.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo: Sau hội nghị học tập trực tuyến, các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (chưa được học trực tuyến) thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12. Xây dựng chương trình hành động (kế hoạch) thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Kết thúc đợt học tập, các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 25/12/2023./.

Xem thêm