Bắc Kạn: Giao ban công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 07/9, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp giao ban về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp. ảnh 1

Quang cảnh Phiên họp.

Theo các báo cáo tại Phiên họp, đến nay các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư triển khai 42 nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số đã rà soát, tổ chức thực hiện các bước. Trong đó có 01 nhiệm vụ dừng thực hiện; riêng nhiệm vụ mua sắm máy tính, máy scan cho bộ phận “một cửa” cấp xã, hiện đã có 99/108 xã/phường/thị trấn lắp đặt xong thiết bị.

Tính đến ngày 20/8, kinh phí đã giải ngân trên 1,1 tỷ đồng, đạt 1,7% tổng kinh phí cấp năm 2023. Hầu hết các nhiệm vụ/dự án kinh phí lớn trong danh mục nhiệm vụ/dự án được phê duyệt chưa giải ngân do các đơn vị được giao chủ trì đang thực hiện các bước lập hồ sơ dự án.

Kết quả chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (PDTI) năm 2022 cơ bản mới đạt ở mức hình thành; 73% đơn vị cấp sở, 50% đơn vị cấp huyện, 66% đơn vị cấp xã không đạt 50% tổng điểm. Kết quả công bố điểm số, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 8/2023, tổng số điểm tỉnh Bắc Kạn đạt 46,76/100 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử: Cấp tỉnh có 11 đơn vị xếp loại trung bình, 07 đơn vị xếp loại yếu; cấp huyện có 01 địa phương xếp loại trung bình, 07 địa phương xếp loại yếu.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và công bố Kết quả chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (PDTI) năm 2022. ảnh 2

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và công bố Kết quả chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (PDTI) năm 2022.

Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh gồm 40 mục tiêu với 66 nhiệm vụ. Hiện có 04 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 6,1%; 62 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện. Kế hoạch duy trì và khắc phục chỉ số CCHC của tỉnh có 18/67 tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa.

Đối với Đề án 06/CP của Chính phủ, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 13/26 nhiệm vụ; 06 nhiệm vụ đang thực hiện; 07 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Đến nay, toàn tỉnh có 1.168 DVCTT, trong đó có 994 DVCTT toàn trình, 174 DVCTT một phần; hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu; thu nhận 296.347 hồ sơ cấp CCCD, trả cho công dân sử dụng 277.396/277.895 thẻ CCCD; thu nhận 115.300 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử (mức 2); đã kích hoạt 149.474 tài khoản định danh điện tử…

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06/CP. ảnh 3

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06/CP.

Tại Phiên họp, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo, làm rõ kết quả triển khai các nhiệm vụ, nhìn nhận rõ những hạn chế và kiến nghị hướng giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; đồng thời đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kết luận Phiên họp giao ban. ảnh 4
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kết luận Phiên họp giao ban.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị: Trong công tác cải cách hành chính, các sở, ngành, địa phương rà soát các tiêu chí chấm điểm để xem xét, đánh giá; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục thời gian; quyết liệt, sâu sát hơn, mạnh mẽ hơn trong khâu rà soát, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tập trung xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; đôn đốc các nhà đầu tư triển khai những dự án đã phê duyệt; bố trí bộ máy cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, nâng cao tinh thần phục vụ người dân...

Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị, đường truyền; bộ phận "một cửa" thực hiện nghiêm việc nhận hồ sơ trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số tại 8 xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh phổ cập điện thoại thông minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP, đặc biệt là thực hiện tốt các mô hình đã đăng ký./.

Xem thêm