Bắc Kạn: Dự án Hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp dự kiến sẽ khởi công đầu tháng 12/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Dự án Hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp có tổng quy mô 35ha hiện đang được tỉnh Bắc Kạn tập trung giải pháp đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm khởi công vào đầu tháng 12 tới đây.

Dự án do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Bắc Kạn) làm chủ đầu tư, quản lý dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Quy mô Dự án Hạ tầng kỹ thuật cơ bản như san nền, đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước cho 02 cụm công nghiệp đó là: Cụm công nghiệp Vằng Mười, địa điểm xã Trần Phú, huyện Na Rì và Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. Đây là dự án nhóm B, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, có tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương. Dự án thực hiện trong 03 năm từ 2022-2025. Trong tổng số diện tích 35ha, có gần 10ha đất rừng trồng cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng, không có đất rừng tự nhiên.

Cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn tại cơ sở thực hiện công tác thống kê giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án

Cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn tại cơ sở thực hiện công tác thống kê giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án

Ông Đinh Huy Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý dự án bắt đầu từ tháng 4/2023. Đến nay, với phương pháp linh hoạt, chủ động thực hiện song song các bước ở giai đoạn chuẩn bị dự án nên tiến độ được đẩy nhanh ở một số gói thầu.

Ví dụ một số gói thầu đã được thực hiện xong trong tháng 9 vừa qua như: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát công tác khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật; đo đạc, lập bản đồ trích đo địa chính; tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật; lập phương án chuyển mục đích sử dụng rừng và lập phương án trồng rừng thay thế. Hiện nay Sở NN&PTNT đang thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng. Đối với bước thực hiện đầu tư sau khi thực hiện các thủ tục dự kiến sẽ khởi công trong đầu tháng 12/2023.

Theo ông Hoàng, hiện tiến độ dự án được đảm bảo, chưa xuất hiện khó khăn vướng mắc. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.

Việc hoàn thành Dự án hạ tầng các cụm công nghiệp này trong thời gian tới sẽ tạo mặt bằng sạch, kết nối giao thông đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương, thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất vào cụm công nghiệp, từng bước thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Xem thêm