Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

 

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải ký ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 1
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 2
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 3
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 4
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 5
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 6
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 7
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 8
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 9
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 10
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 11
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 12
Bắc Kạn: Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công ảnh 13

BKĐT

Xem thêm