Bắc Kạn có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành quyết định công nhận các xã Phương Viên, Yên Thịnh (Chợ Đồn), Thanh Thịnh (Chợ Mới), Quân Hà (Bạch Thông), Cường Lợi (Na Rì), Thượng Giáo (Ba Bể) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện có xã được công nhận đạt chuẩn dịp này tổ chức lễ công bố; đồng thời có trách nhiệm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh ban hành.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 21/96 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Quang Thuận (Bạch Thông) và Kim Lư (Na Rì)./.

N.Đ

Xem thêm