Bắc Kạn có 04 sản phẩm trong Top 100 món ăn đặc sản, đặc sản quà tặng nổi bật của Việt Nam

Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5707/UBND-VXNV chỉ đạo việc quảng bá hình ảnh món ăn đặc sản của tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh minh họa: Các món ăn đặc sản của Bắc Kạn.
Ảnh minh họa: Các món ăn đặc sản của Bắc Kạn.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 04/KLVN-TOP/2022 ngày 20/8/2022 về việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật của 63 tỉnh/thành phố Việt Nam (lần thứ V năm 2021 - 2022) trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn có 04 sản phẩm, gồm: Bánh coóc mò (bánh sừng bò); bánh pẻng phạ (bánh trời); miến dong Côn Minh - Na Rì; bánh ngải.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh các món ăn của tỉnh được công nhận tại Quyết định 04/KLVN-TOP/2022 của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trên các kênh thông tin đại chúng, trang/cổng thông tin, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội… để đông đảo Nhân dân cũng như du khách trong và ngoài nước biết đến.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan vận động, hướng dẫn người dân địa phương tiếp tục lưu giữ và phát triển các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương để ngày càng có thêm nhiều món đặc sản được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận./.

Thanh Huyền

Xem thêm