Bắc Kạn có 02 bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Vừa qua, bộ sản phẩm Vicumax Nano Cucurmin của Công ty Cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà và bộ sản phẩm tinh bột nghệ của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) được Bộ trưởng Bộ Công thương công nhận đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Năm 2023 Hội đồng bình chọn sản phẩm đã lựa chọn được 173 sản phẩm, bộ sản công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn có 02 bộ sản phẩm của Công ty Cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà và bộ sản phẩm của HTX Nông nghiệp Tân Thành. Đây là năm đầu tiên 02 bộ sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Bộ sản phẩm Vicumax Nano Cucurmin của Công ty Cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Bộ sản phẩm Vicumax Nano Cucurmin của Công ty Cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Bộ sản phẩm Vicumax Nano Cucurmin bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax Nano Curcumin; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax mật ong Nano Curcumin; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax plus Nano Curcumin; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax plus tam thất tiêu đen Nano Curcumin; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax limited Nano Curcumin; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax Nano Curcumin.

Bộ sản phẩm của HTX Nông nghiệp Tân Thành bao gồm: Sản phẩm Tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn cao cấp; sản phẩm Tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp.

Bộ sản phẩm Tinh bột nghệ nếp đen, nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp của HTX Nông nghiệp Tân Thành đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.Bộ sản phẩm Tinh bột nghệ nếp đen, nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp của HTX Nông nghiệp Tân Thành đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Với nỗ lực không ngừng, giữ vững những tiêu chí đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, việc 02 bộ sản phẩm cao cấp của Bắc Kạn đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2023 tiếp tục khẳng định chất lượng và thương hiệu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng./.

Xem thêm