Bắc Kạn chú trọng các giải pháp tăng thu ngân sách - Bài cuối: Tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thu ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhờ triển khai nhiều giải pháp để tạo nguồn thu, đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác thu nên kết quả thu ngân sách của tỉnh Bắc Kạn những năm qua vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. 
Chế biến gỗ tại Công ty Cổ phần đầu tư Govina, Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Chế biến gỗ tại Công ty Cổ phần đầu tư Govina, Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Quyết tâm cao

Nếu như năm 2020, tổng thu ngân sách của tỉnh Bắc Kạn đạt 710 tỷ đồng thì năm 2021 đạt 722 tỷ và đến năm 2022 ở một dấu mốc mới với hơn 826,4 tỷ đồng, đạt 112,1% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 103,3% kế hoạch tỉnh giao.

Tính đến 30/10/2023, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt trên 536,1 tỷ đồng, đạt 62,5%. Tỉnh phấn đấu đến hết năm thu ngân sách được hơn 996,5 tỷ đồng. Đây là mục tiêu mới, đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Theo ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, kết quả thu 10 tháng đầu năm chưa đạt như kế hoạch do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan. Việc miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến công tác thu, song đã giúp cho doanh nghiệp giảm bớt tiền thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Theo dự báo, do giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong năm 2023 số tiền thuế sẽ giảm khoảng 5 tỷ đồng. Tỉnh cũng thực hiện nghiêm chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, số tiền giảm khoảng 55 tỷ đồng. Đây là những khó khăn đối với nguồn thuế những tháng cuối năm.

Để hoàn thành công tác thu năm 2023, từ nay đến cuối năm các đơn vị, địa phương cần quyết tâm cao triển khai các giải pháp nhằm đạt kế hoạch đề ra. Trong đó tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời xử lý trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nỗ lực đồng hành của toàn tỉnh

Lô hàng miến dong của HTX Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Na Rì xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Lô hàng miến dong của HTX Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Na Rì xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Một trong những giải pháp đưa ra là tập trung thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025. Thực hiện cải cách hành chính về thu ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ tốt việc thực hiện có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, các luật có liên quan đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đánh giá cụ thể, dự báo chính xác từng nguồn thu, sắc thuế, địa bàn, xác định nguồn để bù đắp khoản hụt thu, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Giám đốc Sở Tài chính, bà Hoàng Thị Hằng cho biết: Sở Tài chính sẽ tiếp tục đôn đốc thu tiền bán tài sản công và một số khoản thu khác ngân sách theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời hướng dẫn hạch toán ghi thu vào ngân sách kịp thời, đầy đủ theo quy định. Đồng chí cũng cho rằng, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin sẽ góp phần thực hiện tốt các luật về ngân sách, thuế, góp phần thực hiện tốt công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác phối hợp, các sở, ngành của tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Nâng cao hiệu quả trong việc quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước và xử lý thu hồi tiền thuế nợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn của tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp về chống thất thu thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền thuế trốn lậu và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XII) ngày 12/10/2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ và sát thực tiễn hơn nữa. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu ngân sách, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm. Phát huy ưu điểm, xác định rõ đâu là khâu yếu, hạn chế, "điểm nghẽn" chính để có giải pháp tập trung tháo gỡ để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

(Hết)

Xem thêm