Bắc Kạn: Bảo đảm hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 23/02, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2023 và đánh giá kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trong tỉnh giai đoạn 2021-2025. 
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Đồng Văn Lưu, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, tổng số vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là trên 213 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương trên 206 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 6,1 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 43% kế hoạch. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đạt 2,66% đạt và vượt mục tiêu đề ra. Các huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53,44% xuống còn 49,99% không đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 10,50% xuống còn 10,03%.

Theo Kế hoạch, năm 2023 tỉnh Bắc Kạn đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 4-5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1 + đợt 2) đã tiếp nhận 21,452 tỷ đồng. Hiện nay, đã hỗ trợ được 352 hộ nghèo. Mục tiêu năm 2023, tỉnh tiếp tục phân bổ hỗ trợ đợt 3 với kinh phí đã huy động được để bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng công trình.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở LĐ-TB&XH tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo, Kế hoạch, trình UBND tỉnh. Tham mưu cho BCĐ tỉnh, UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình và giải ngân nguồn vốn năm 2023. Tham mưu phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chưa phân bổ; hướng dẫn thực hiện nguồn vốn sự nghiệp liên quan về công tác thẩm định giá, mua sắm vật tư, vật liệu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương...

Các huyện, thành phố trong tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí cho biết, đây là Chương trình do tỉnh triển khai, nguồn vốn thực hiện từ nguồn vận động, xã hội hóa. Do nguồn vốn thực hiện Chương trình có hạn, đề nghị các địa phương thực hiện rà soát, lập danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng, góp phần nâng cao tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn trong thời gian tới./.

Xem thêm