Bắc Kạn: Ban hành danh mục 12 đồ án quy hoạch

BBK - Ngày 10/4/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND phê duyệt các danh mục đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Xem thêm