Bắc Kạn: 14 hợp tác xã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Toàn tỉnh có 14 hợp tác xã (HTX) được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm nhà xưởng sản xuất, nhà kho theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh, với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. 

Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 30 tỷ đồng, các HTX đối ứng là 1,5 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Hiện nay có 10 đơn vị đủ điều kiện xây dựng, gồm: HTX Thắm Lượng, HTX Dược liệu Bảo Châu (xã Văn Lang, Na Rì); HTX Hợp Phát (xã Đức Vân, Ngân Sơn); HTX Hòa Phát; HTX Hà Anh; HTX công nghệ cao Bắc Kạn Foods (Bạch Thông); HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố (Chợ Mới); HTX rượu men lá Thanh Tâm; HTX rượu men lá Bằng Phúc (Chợ Đồn); HTX Phúc Ba (Ba Bể). Từ tháng 9/2023, các đơn vị bắt đầu triển khai việc thi công; qua thăm nắm, tiến độ đạt khoảng 50% khối lượng công trình. Dự kiến năm 2024, toàn bộ các công trình sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, có 04 HTX gồm: HTX Hồng Luân (Chợ Đồn), HTX Yến Dương (Ba Bể), HTX Minh Anh (TP. Bắc Kạn), HTX Vạn Lộc (Pác Nặm) đang trong quá trình hoàn thiện về thủ tục đất đai, cam kết sẽ triển khai khi hoàn thành các điều kiện thủ tục pháp lý.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trong thời gian tới.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trong thời gian tới.

Việc tỉnh đầu tư hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng cho các HTX sẽ góp phần nâng cao công suất hoạt động, mở rộng quy mô của các HTX. Đồng thời giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, phục vụ hiệu quả sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển./.

Xem thêm