Ba nhóm đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường phổ thông DTNT

Ngày 31/3, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Quy định đối tượng ưu tiên và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Một giờ học của học sinh Trường PTDTBT THCS Văn Vũ (Na Rì)
Một giờ học tại Trường PTDT bán trú THCS Văn Vũ (Na Rì).

Theo đó, sẽ có 03 nhóm đối tượng ưu tiên và điểm cộng ưu tiên. Nhóm đối tượng 1 được cộng 2,0 điểm gồm: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp "Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên", con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nhóm đối tượng 2 được cộng 1,5 điểm bao gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp "Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%". 

Nhóm đối tượng 3 sẽ được cộng 1,0 điểm bao gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số.

Người thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm ưu tiên cao nhất. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2022./.

Phương Thảo

Xem thêm