Ba Bể với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Năm 2019, mạng lưới người làm công tác trẻ em và đội ngũ cộng tác viên từ huyện đến cơ sở tại Ba Bể đã nỗ lực hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Năm 2019, mạng lưới người làm công tác trẻ em và đội ngũ cộng tác viên từ huyện đến cơ sở tại Ba Bể đã nỗ lực hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Hiện nay, huyện Ba Bể đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành và bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ cấp huyện đến cấp xã. Công tác kiện toàn Ban điều hành và bảo vệ chăm sóc trẻ em được thực hiện thường xuyên. Số xã xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ  trẻ em đang được thực hiện thí điểm tại xã Chu Hương, cùng với đó là đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại các thôn, tiểu khu gồm 206 người là các trưởng thôn, tiểu khu trưởng.

ưetery
Trẻ em tại điểm trường thôn Khuổi Tẩu, xã Phúc Lộc (Ba Bể).

Cơ chế phối hợp cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đã được huyện thực hiện thường xuyên; các trường trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích được thực hiện can thiệp kịp thời. Hằng năm UBND huyện phối hợp với huyện đoàn tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho trẻ em tại địa phương. Cụ thể năm 2019, huyện ban hành các văn bản, kế hoạch về việc thực hiện chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2019; kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng huyện Ba Bể giai đoạn 2019 - 2025; triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng huyện Ba Bể, giai đoạn 2019 - 2025...

Chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được huyện quan tâm thực hiện. Cụ thể, số trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT là 4.983; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là 75 em. Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thường xuyên được quan tâm như trẻ em hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được miễn giảm học phí, được hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập, thực hiện tốt trợ cấp thường xuyên theo Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ. Hàng năm huyện trích kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội để tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đột xuất trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ bị xâm hại.

Huyện Ba Bể có 11.623 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 22,6% dân số. Trong đó có 75 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 14 trẻ mồ côi cả cha và mẹ; 24 trẻ em khuyết tật đặc biệt; 37 trẻ em bị khuyết tật nặng...

Trong năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Bể có 01 trẻ em bị xâm hại tại xã Khang Ninh. Ngay khi nhận được tin báo của công dân, UBND xã Khang Ninh đã chỉ đạo công an xã phối hợp với Công an phụ trách địa bàn lập hồ sơ ban đầu và chuyển hồ sơ lên công an huyện Ba Bể để tiếp tục điều tra xác minh, khám nghiệm hiện trường, đưa trẻ em đi giám định theo quy định. Lực lượng Công an đã bắt đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong hoạt  động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, UBND huyện Ba Bể đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Bệnh viện Chỉnh hình tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện khám sàng lọc cho hơn 300 lượt trẻ khuyết tật và trẻ bị tim bẩm sinh. Trong đó có chỉ định phẫu thật cho hơn 30 lượt trẻ em.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của huyện Ba Bể còn gặp một số hạn chế như: Điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn khó khăn, cơ sở vật chất, khu vui chơi dành cho trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong dịp hè; một bộ phận hộ gia đình nghèo, thiếu việc làm, thu nhập thấp, chất lượng cuộc sống không đảm bảo... Trước thực trạng đó, huyện Ba Bể kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí thực hiện các mô hình, chương trình về bảo vệ chăm sóc trẻ em; hỗ trợ trang thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em tại một số trường học trên địa bàn.../.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm