Ba Bể trồng hơn 100ha bí xanh thơm

Năm 2021, huyện Ba Bể trồng hơn 100ha bí xanh thơm, tập trung trồng chủ yếu tại các xã: Địa Linh, Yến Dương, Thượng Giáo.

Năm 2021, huyện Ba Bể trồng hơn 100ha bí xanh thơm, tập trung trồng chủ yếu tại các xã: Địa Linh, Yến Dương, Thượng Giáo.

Cây giống bí xanh thơm được ươm trong bầu, đảm bảo chất lượng cây giống khi trồng ra ruộng
Cây giống bí xanh được ươm trong bầu, đảm bảo chất lượng khi trồng.


Những năm qua, diện tích trồng bí xanh thơm tăng dần trên địa bàn huyện. Từ thị trường tiêu thụ trong tỉnh, sản phẩm bí xanh Ba Bể đã vươn xa đến các tỉnh trên cả nước và đi vào hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản. Tiêu thụ ổn định, giá trị kinh tế cao, người dân đã và đang mạnh dạn mở rộng diện tích trồng bí, từng bước tạo vùng hàng hóa chuyên canh./.


Trần Tuyến

Xem thêm