Ba Bể tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong các ngày 19, 20/12, HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ mười bốn để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp.

Kỳ họp đã nghe và thảo luận về các báo cáo công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024; báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách năm 2023; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm giai đoạn 2024-2026; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo của các Ban HĐND, các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự...

Đại biểu dự hội nghị HĐND huyện Ba Bể lần thứ mười bốn.

Đại biểu dự hội nghị HĐND huyện Ba Bể lần thứ mười bốn.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Ba Bể tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả có 10/14 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 6.290ha, bằng 101% kế hoạch, đạt 102,5% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng thu hoạch ước trên 27.866 tấn, đạt 91,9% kế hoạch. Tổng đàn đại gia súc của huyện có 16.090 con, đạt 101% kế hoạch; đàn lợn có 91.185 con, đạt 102% kế hoạch; đàn dê 9.966 con; đàn gia cầm có trên 647.260 con đạt 105% kế hoạch. Năm 2023, huyện trồng được 640,17ha rừng, bằng 148% kế hoạch...

Các Chương trình MTQG được huyện chỉ đạo quyết liệt và có nhiều khởi sắc so với năm 2022; các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được quan tâm triển khai thực hiện; một số cây kém hiệu quả được chuyển đổi sang loại cây khác gắn với tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm, kiệu, nho hạ đen... đã mang lại giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực giáo dục, y tế được thực hiện có hiệu quả, công tác an sinh xã hội được thường xuyên quan tâm. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Kỳ họp đã tiến hành công tác cán bộ theo thẩm quyền, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; thông qua các dự thảo tờ trình, thảo luận tại tổ và tại hội trường về kết quả năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện về các nhóm vấn đề phát triển nông – lâm nghiệp, phát triển du lịch, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Kỳ họp lần này, HĐND huyện Ba Bể đã thông qua 12 nghị quyết về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh… để thực hiện trong năm 2024; thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ mười bốn và bế mạc./.

Xem thêm