Ba Bể: Thực hành phương án điểm Trung đội Dân quân cơ động

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 28/12, tại xã Khang Ninh, Ban CHQS huyện Ba Bể tổ chức thực hành phương án điểm Trung đội Dân quân cơ động bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn năm 2023.
Đại biểu tham quan Thực hành phương án điểm Trung đội Dân quân cơ động bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn.

Đại biểu tham quan Thực hành phương án điểm Trung đội Dân quân cơ động bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn.

Theo đó, tình huống giả định được đưa ra là: Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Khang Ninh nổi lên vấn đề vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Một số hộ dân không nhất trí với chính quyền về việc chi trả tiền đền bù. Mặc dù đã được chính quyền xã cử nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống tuyên truyền, vận động nhưng quần chúng nhân dân không đồng tình. Lợi dụng tình hình an ninh chính trị, các thế lực thù địch bên ngoài đã móc nối kích động, lôi kéo gây áp lực chính quyền đòi giải quyết dứt điểm yêu cầu.

Tình huống giả định Trung đội Dân quân cơ động bảo vệ mục tiêu.

Tình huống giả định Trung đội Dân quân cơ động bảo vệ mục tiêu.

Tại buổi thực hành, các đại biểu đã được tham quan hành động của Ban CHQS xã Khang Ninh khi chỉ huy, điều hành trung đội dân quân cơ động luyện tập, tổng hợp phương án bảo vệ mục tiêu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã khi có gây rối, bạo loạn.

Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, buổi thực hành phương án điểm Trung đội Dân quân cơ động bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn năm 2023 tại xã Khang Ninh đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, đạt chất lượng.

Thực hành phương án điểm Trung đội Dân quân cơ động bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn là hoạt động rất cần thiết, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khả năng lãnh đạo, điều hành của Ban CHQS xã, Trung đội Dân quân cơ động khi có gây rối, bạo loạn. Đồng thời, làm cơ sở rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện Ba Bể, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị./.

Xem thêm