Ba Bể: Tập trung thu ngân sách

Dự kiến đến khoảng 20/12, Chi cục Thuế huyện Ba Bể sẽ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cho năm 2012. Đến nay, huyện đã thu ngân sách được gần 11 tỷ đồng, đạt trên 93% kế hoạch giao.

Dự kiến đến khoảng 20/12, Chi cục Thuế huyện Ba Bể sẽ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cho năm 2012. Đến nay, huyện đã thu ngân sách được gần 11 tỷ đồng, đạt trên 93% kế hoạch giao.

Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thu ngân sách ở địa phương nhưng nhiều khoản thu của Ba Bể vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nội dung thu đã hoàn thành kế hoạch của cả năm, cụ thể như: Thu ngoài quốc doanh là 6.475 triệu đồng đạt 123% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân thu 526 triệu đồng đạt 184% kế hoạch; thuế sử dụng đất nông nghiệp 250 triệu đồng, đạt 125% kế hoạch; thuế thu tiền sử dụng đất (cấp đất) 1.040 triệu đồng đạt 107% kế hoạch…Theo Chi cục Thuế huyện Ba Bể cho biết: Đến nay, toàn huyện còn thu khoảng hơn 300 triệu tiền thuế, theo dự kiến tới 20/12 Chi cục thuế huyện Ba Bể sẽ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách của huyện năm 2012. Tuy nhiên, qua thu ngân sách địa phương có thể thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đang hoạt động khó khăn, cầm chừng, nhiều doanh nghiệp vẫn nợ thuế kéo dài đến cả tỷ đồng; bên cạnh đó là do tình hình kinh tế trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ bỏ kinh doanh...Xét về cơ cấu, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ tiêu thu ngân sách là thu ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí. Trong đó thu ngoài quốc doanh chủ yếu là thu từ các hoạt động xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, nên công tác quản lý nguồn thu này gặp khó khăn nhất định.Trong khi nhiều địa phương khác chưa hoàn thành thu ngân sách, thì huyện Ba Bể đã hoàn thành thu ngân sách theo đúng kế hoạch. Điều này thể hiện những nỗ lực của Chi cục Thuế huyện Ba Bể trong công tác thu ngân sách ở địa phương. Theo đó, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế huyện Ba Bể đã chủ động, tích cực tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản, chỉ thị nhằm tăng cường công tác quản lý và điều hành thu, chi ngân sách nhà nước. Trên cơ sở này, huyện phân tích và tập trung đề ra các biện pháp tăng thu ở những lĩnh vực khó khăn. Cùng với đó, huyện xây dựng kế hoạch thu ngân sách chi tiết theo từng tháng, từng quý, lấy đó làm thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ với từng cá nhân…

Duy Khánh

 

Xem thêm