Ba Bể- Tập trung sản xuất vụ mùa

 

Vụ mùa này, huyện Ba Bể có kế hoạch gieo trồng với tổng diện tích là 3.550ha. Hiện nay, UBND huyện tập trung  chỉ đạo các xã gieo cấy hết diện tích đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt vụ mùa năm 2018 đạt 15.210 tấn.

Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương và sự đồng thuận của các hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất. Hiện nay, huyện Ba Bể đang tiếp tục thực hiện các giải pháp trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp đặc biệt là sản xuất vụ mùa này. Đồng thời huyện Ba Bể thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp của Nhà nước như Nghị định 35/2015/NĐ -CP của Thủ tướng chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình 30a, chương trình 135… đầu tư hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp sẽ góp phần giúp người dân đầu tư sản xuất đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

gdhetht
Bà con nông dân tiến hành nạo vét kênh mương  dẫn nước vào ruộng

Theo phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Ba Bể, bước vào vụ sản xuất, phòng  cũng đã có nhận định và đánh giá những khó khăn có thể xảy ra đó là sự biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diến biến phức tạp, gây hạn hán, gió lốc, mưa lũ ngày càng ảnh hưởng lớn đế mùa vụ. Diễn biến của một số đối tượng sâu bệnh gây hại phức tạp đặc biệt là bệnh lùn sọc đen hại lúa, khả năng, quy mô, mức độ gây hại rộng cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất cây trồng. Phần lớn diện tích sản xuất các loại cây trồng của huyện  còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo được sức hút để doanh nghiệp đầu tư, liên kết trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giá bán nông sản chưa cao do đó hiệu quả sản xuất nông nghiệp vẫn ở mức thấp. Bên cạnh đó, thiếu nguồn nhân lực lao động ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư thâm canh trong sản xuất của người dân.

Xác định rõ những khó khăn đó, huyện Ba Bể tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Chuyển đổi diện tích trồng lúa, ngô có hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhất là tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi; sử dụng các giống bản địa có ưu thế về chất lượng để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Thâm canh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản và thủy sản.

fdegw
Nông dân xã Quảng Khê  chăm sóc cây mạ để gieo cấy vụ mùa

Vụ mùa này, huyện tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân trồng và chăm sóc các loại cây trồng với diện tích 149,29 ha chuyển đổi  từ đất trồng lúa, ngô sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao, thực hiện công thức luân canh để đạt 400 ha đất ruộng, soi bãi đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Trồng chăm sóc diện tích 210ha cây ngắn ngày như cây rau các loại, cây đậu tương, cây lạc…

Đối với cây công nghiệp ngắn ngày theo kế hoạch, tổng diện tích là 220 ha, sản lượng 373 tấn. Trong đó, cây đậu tương 200ha, sản lượng 340 tấn; cây lạc 20 ha, sản lượng 33 tấn. Tiếp tục chăm sóc diện tích cây mía đã trồng đạt năng suất, chất lượng; cây chè 650 ha, sản lượng (búp tươi) 2.301 tấn, thực hiện cải tạo thâm canh 40 ha chè để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Tập trung phát triển và trồng mới diện tích  cây ăn quả  trồng theo kế hoạch như cây hồng không hạt 50 ha, cây cam quýt 17ha và một số cây ăn quả khác như cây lê địa phương….

Để đảm bảo công tác sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ gieo trồng, huyện Ba Bể chỉ đạo các địa phương, bà con nông dân; đối với đất lúa, ngô ruộng tiến hành làm đất ngay sau khi thu hoạch cây trồng vụ xuân để kịp tiến độ sản xuất vụ mùa, đối với các loại cây trồng khác trên đất soi bãi, đất đồi khi làm đất phải hợp lý để giảm thiểu sự xói mòn, rửa trôi và thoát nước tốt khi mưa lũ xảy ra. Đối với cây lúa mùa sớm, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân gieo mạ từ trong tháng 5, tập trung  cấy trong đầu tháng 6, để thu hoạch trước 20/9 kịp gieo trồng cây trồng vụ đông. Cây lúa mùa chính vụ chỉ đạo gieo mạ trong tháng 6, kết thúc cấy tháng 7, trường hợp đặc biệt cũng phải cấy xong trước tiết lập thu (ngày 07/8 dương lịch). Đối với cây ngô hè thu ở đất ruộng và soi bãi trồng xong trước 10/6; đối với đất đồi trồng xong trước 20/7; ngô đông trồng xong trước 20/9.

Đối với các loại giống cho vụ mùa,  bố trí bộ giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất, những loại giống cùng thời gian sinh trưởng và đặc điểm sinh học giống nhau cần bố trí tập trung vùng sản xuất với diện tích lớn để thuận lợi cho chăm sóc và thu hoạch. Tăng cường và mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa thuần, lúa lai có năng suất, chất lượng, có khả năng chống chịu sâu bệnh phù hợp với khả năng đầu tư thâm canh của các hộ dân như PC6, Bao thai, Khang dân 18, Khang dân đột biến, Hương thơm số 1, Nếp 97, Nhị uư 63;  cây ngô gieo trồng các giống ngô lai có tiềm năng năng suất như: CP999, CP 888, Biosed 9698, NK4300, 3Q, NK66, AG 59, MX10.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hàng tháng các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp phù hợp. Chỉ đạo các cán bộ chuyên môn phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, quy hoạch cho từng loại cây trồng, tổ chức triển khai quán triệt về khung thời vụ, cơ cấu giống đến tận thôn, bản.

Với sự chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch đúng thời gian theo thời vụ gieo trồng cùng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, các địa phương  công tác sản xuất vụ mùa ở huyện Ba Bể đang được bà con nông dân tích cực triển khai. Huyện Ba Bể đã đề ra mục tiêu phấn đấu tăng năng suất, chất lượng vụ mùa năm 2018 để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực và phát triển sản xuất ổn định, bền vững. Huyện Ba Bể  phấn đấu sản lượng lương thực có hạt vụ mùa năm 2018 đạt 15.210 tấn. Trong đó, thóc 10.535 tấn, ngô 4.675 tấn./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm