Ba Bể: Tăng cường giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2022, huyện Ba Bể đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án thuộc nguồn vốn được phân bổ cũng như vốn chuyển tiếp từ năm trước. Đến nay huyện đã giải ngân được 32 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch.

Ba Bể: Tăng cường giải ngân vốn xây dựng cơ bản ảnh 1
Đường vào Dự án vùng có nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã.

Tổng vốn đầu tư công huyện được giao năm 2022 là 52 tỷ đồng, từ nhiều nguồn, với 19 dự án trong đó có 03 công trình khởi công mới và 16 công trình chuyển tiếp. Đến nay Ba Bể đã giải ngân được 32 tỷ đồng, huyện phấn đấu hoàn thành giải ngân trong năm theo kế hoạch. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Trần Tuyến

Xem thêm