Ba Bể nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng những giải pháp thiết thực, phù hợp, huyện Ba Bể đã làm tốt công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Mô hình nuôi bò nhốt đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân ở Ba Bể.
Mô hình nuôi bò nhốt đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân Ba Bể.

Năm 2021, huyện Ba Bể phấn đấu giảm 315 hộ nghèo. Để đạt mục tiêu, huyện tập trung triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo như: Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả…

Bên cạnh đó, huyện đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ y tế, nhà ở, điện, các dịch vụ xã hội; hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng. Việc triển khai kịp thời các chính sách đã trở thành "đòn bẩy” thúc đẩy việc giảm nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng triển khai nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân.

Hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, huyện giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo các xã rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo làm cơ sở để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp, hiệu quả. Năm 2021, có 15 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng thôn, bản, tiểu khu để giúp các hộ thoát nghèo.

Trong năm qua, cơ quan chuyên môn của huyện đã triển khai các dự án phát triển kinh tế như: Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm khoai môn tại các xã Khang Ninh, Quảng Khê, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ với diện tích 6,18ha, có 56 hộ dân tham gia. Qua đánh giá cho thấy mô hình đem lại hiệu quả kinh tế, năng suất đạt 88 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 54 tấn. Hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng để thực hiện 02 mô hình trồng cây dưa hấu tại xã Quảng Khê, Yến Dương với tổng diện tích 26,13ha. Năng suất bình quân của mô hình tại xã Quảng Khê đạt 400 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 900 tấn. Tại xã Yến Dương, năng suất của mô hình đạt 400 tạ/ha, sản lượng đạt 117 tấn. Bên cạnh đó, các mô hình cải tạo đất lúa, cấy lúa theo phương pháp cải tiến SRI, sử dụng giống lúa chất lượng cao, ứng dụng canh tác theo hướng hữu cơ, cải tạo cây hồng không hạt, cây chè trung du, liên kết theo chuỗi giá trị... đã được triển khai thực hiện tại các xã, đem lại hiệu quả kinh tế.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đến 100% các xã, thị trấn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, đầu tư cho học tập, đẩy mạnh xuất khẩu lao động cho người dân góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Tính đến ngày 31/12/2021 tổng nguồn vốn cho vay là hơn 322 tỷ đồng, tăng hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng dư nợ ủy thác cho vay thông qua các tổ chức Hội hơn 308 tỷ đồng, chiếm trên 96% tổng dư nợ, với 5.886 hộ được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi hằng năm đã giúp cho hộ nghèo, cận nghèo có vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Năm 2021, huyện đã tạo việc làm mới cho 678 lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước, đạt 80% kế hoạch; đào tạo nghề cho 64 lao động nông thôn. Các chính sách hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được tăng cường đầu tư, diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được tăng lên.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đến hết năm 2021 toàn huyện có 332 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra; số hộ thoát cận nghèo là 242 hộ; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 20,33%, hộ cận nghèo còn 12,28% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020)./.

Hà Thanh

Xem thêm