Ba Bể: Mưa lũ gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài từ ngày 22-25/5 đã gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, công trình phúc lợi tại các xã trên địa bàn huyện Ba Bể, ước thiệt hại khoảng 950 triệu đồng.

t
Tuyến đường thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương bị sạt lở.

Một số tuyến đường giao thông bị sạt lở như. Đường liên thôn Nà Lần - Pác Châm (xã Bành Trạch) bị sạt lở; đường thôn Nà Đông (xã Chu Hương) bị sạt lở khoảng 10m3 đất đá; đường liên thôn Bản Váng - Tát Dài (xã Địa Linh) bị sạt lở 5m, 25m3 đất đá; đường thôn Phiêng Phàng (xã Yến Dương) sạt lở 10 điểm, khoảng 1.700m3 đất đá, gần 100ha ngô, lúa bị ngập nước.

Huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng di dời khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện nay các địa phương đang tiến hành kiểm tra, tiếp tục thống kê thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục về nhà ở nguy cơ sạt lở cao cho Nhân dân ổn định cuộc sống. Chỉ đạo các hộ dân khắc phục, chăm sóc cây trồng sau khi lũ rút./.

Trần Tuyến

Xem thêm