Ba Bể hoàn thành trạm sạc cho xe ô tô điện trước Sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Điện lực Ba Bể đã triển khai các phương án nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho Sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2023. Đặc biệt, trạm sạc xe ô tô điện đầu tiên trên địa bàn huyện đã được bàn giao đi vào hoạt động.
Trạm biến áp cấp điện cho trạm sạc điện VinFast đã được hoàn thành trước ngày tổ chức Sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể”.

Trạm biến áp cấp điện cho trạm sạc điện VinFast đã được hoàn thành trước ngày tổ chức Sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể”.

Theo đó, để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sự kiện này, Điện lực Ba Bể đã chủ động lập phương án cấp điện, kiểm tra toàn bộ lưới điện trên địa bàn, thực hiện phát quang hành lang, bảo trì, bảo dưỡng đường dây và các trạm biến áp, những vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố… và bố trí nhân lực trực tại các điểm diễn ra sự kiện.

Điện lực Ba Bể cũng đã tổ chức nghiệm thu đóng điện, cấp điện cho trạm biến áp thuộc Dự án trạm sạc xe điện của VinFast. Đây là trạm biến áp đầu tiên phục vụ cho trạm sạc xe điện của VinFast được xây dựng trên địa bàn huyện, nhằm tạo thuận lợi cho du khách khi đến với Khu du lịch hồ Ba Bể bằng xe điện./.

Xem thêm