Ba Bể điều động nhân sự phụ trách hoạt động Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 08/01, UBND huyện Ba Bể đã ban hành quyết định điều động nhân sự kiêm nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, sau khi ông Mạc Văn Cầu, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện bị bắt tạm giam.
Ông Phạm Văn Oanh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Bể kiêm nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể.

Ông Phạm Văn Oanh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Bể kiêm nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 về việc giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Oanh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Bể kiêm nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể kể từ ngày 08/01/2024 cho đến khi kiện toàn được Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng mới./.

Xem thêm