Ba Bể cấp trên 32 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Huyện Ba Bể vừa tiến hành tiếp nhận, cấp phát trên 32 tấn gạo để hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt và thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai năm 2023 tại các xã, thị trấn trên địa bàn.
Cán bộ xã Khang Ninh tổ chức cấp phát gạo cho người dân.

Cán bộ xã Khang Ninh tổ chức cấp phát gạo cho người dân.

Theo đó, dịp này huyện Ba Bể có 553 hộ dân với 2.148 nhân khẩu được hỗ trợ gạo, trong đó hộ thiếu đói giáo hạt có 287 hộ, bằng 943 nhân khẩu; thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai có 266 hộ, bằng 1.205 nhân khẩu. Gạo sẽ được cấp theo số nhân khẩu trong gia đình, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo.

Để công tác cứu trợ diễn ra đúng quy định, trước đó các địa phương đã rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ bảo đảm khách quan, chính xác. Ngay sau khi tiếp nhận gạo, các xã, thị trấn trực tiếp cấp phát gạo cho bà con bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định. Đây là một trong những việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đồng bào vùng cao còn khó khăn, động viên, khích lệ và giúp các hộ có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp giáp hạt và do ảnh hưởng thiên tai phần nào giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Xem thêm