Ba Bể biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020

Sáng 15/7, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016-2020. Dự Hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các đại biểu điển hình tiên tiến của huyện.

Sáng 15/7, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016-2020. Dự Hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các đại biểu điển hình tiên tiến của huyện.

Trong giai đoạn 2016- 2020, phong trào thi đua của huyện Ba Bể đã có những chuyển biến tích cực. Công tác thi đua, khen thưởng được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp. Tính đến hết năm 2019, ngành nông, lâm nghiệp chiếm 53,6%; công nghiệp chiếm 9,8%; dịch vụ chiếm 36,6%. So với năm 2016, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm 2,8%; công nghiệp tăng 1,1%; dịch vụ tăng 1,7%..

ewryryr

Các đồng chí lãnh đạo huyện Ba Bể tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016-2020.

Trong các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020 đã có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 26 cá nhân và 26 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Ba Bể tập trung tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngày càng chất lượng, để thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội phát triển. Trong đó, công tác thi đua, khen thưởng hướng mạnh vào việc động viên, khích lệ các tầng lớp trong xã hội phát huy tối đa năng lực của từng đơn vị, từng cá nhân trong việc đóng góp công sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện.

Tại hội nghị, huyện Ba Bể đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm