Ba Bể: Bão số 3 gây thiệt hại khoảng 150 triệu đồng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong hai ngày 25, 26 trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kèm gió lốc, gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, tài sản. Tính đến 16h ngày 26/8/2022, ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

c
Sạt lở tại Km11 QL279 thuộc địa phận xã Bành Trạch huyện Ba Bể.

Có 19 ngôi nhà bị tốc mái, xã Chu Hương 7 nhà; Đồng Phúc 9 nhà; Yến Dương 2 nhà; Quảng Khê 01 nhà. 02 nhà tại xã Khang Ninh bị ảnh hưởng do sạt lở.

 3,89ha ngô bị ảnh hưởng (Chu Hương 0,1ha; Đồng Phúc 0,59ha; Bành Trạch 01ha; Nam Mẫu 1,2ha; Khang Ninh 1ha). 5,9ha lúa bị thiệt hại (tại xã Nam Mẫu 0,9ha, Khang Ninh 5ha). 02 xe máy bị cuốn trôi (Chu Hương 01 xe; Đồng Phúc 01 xe)...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện Ba Bể đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng Khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Trước tiên, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người dân ổn định cuộc sống. Tại những điểm nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Hiện các địa phương tiếp tục kiểm tra, thống kê, tổng hợp các hạng mục thiệt hại./.

Thanh Hữu - Trần Tuyến

Xem thêm