Thuế và cuộc sống:

Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường mới đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Tổng cục Thuế vừa có Công điện số 12/CĐ-TCT gửi Cục Thuế các địa phương về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ 11/7/2022.

Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường mới đối với xăng, dầu, mỡ nhờn ảnh 1
Từ ngày 11/7 đến hết 31/12/2022, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 được áp dụng như sau: Xăng (trừ etanol) giảm từ 2.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; dầu diesel giảm từ 1.000 đồng/lít xuống còn 500 đồng/lít; dầu hỏa giữ nguyên mức 300 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng/kg còn 300 đồng/kg.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn; chỉ đạo các Chi cục Thuế kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15./.

H.V

Xem thêm