Agribank Bắc Kạn thông báo tuyển dụng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

Vị trí tuyển dụng

1

Chi nhánh huyện Chợ Đồn

01

Tín dụng

2

Chi nhánh huyện Pác Nặm

01

Tín dụng

3

Chi nhánh huyện Ngân Sơn

01

Tín dụng

4

Chi nhánh huyện Chợ Mới

02

Tín dụng

Tổng số:

05 (năm)

1. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ ứng viên:

Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển, ứng viên tại website www.agribank.com.vn.

2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

  - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 01/10/2022 (sáng 08h00-11h30, chiều 13h30-17h00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 7).

- Hình thức nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tầng 2, phòng Tổng hợp (phòng số 208) Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; điện thoại liên hệ: 02093.879639 (địa chỉ: tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn và nộp qua đường bưu điện, hồ sơ đã nhận không trả lại.

3. Thời gian và địa điểm thi:

- Các ứng viên dự tuyển tham dự qua ba vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết chuyên môn nghiệp vụ, phỏng vấn.

- Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

- Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thời gian thi trong tháng 10 năm 2022).

- Nội quy thi tuyển lao động tại www.agribank.com.vn.

Thông báo sẽ được niêm yết tại các điểm giao dịch của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và đăng trên Báo Bắc Kạn./.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Đăng Hùng