9.947 hộ được vay vốn từ Ngân hàng CSXH

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo tiền đề cũng như động lực giúp các hộ dân trên địa bàn tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống.

9.947 hộ được vay vốn từ Ngân hàng CSXH ảnh 1

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ vay vốn.

Trong 6 tháng đầu năm, số tiền cho vay 481 tỷ đồng, với 9.947 hộ vay vốn. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình cho vay như: Cho vay hộ nghèo 110,5 tỷ đồng/2.017 hộ; cho vay hộ cận nghèo 96,9 tỷ đồng/1.401 hộ; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 153,9 tỷ đồng/3.333 hộ; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 37,6 tỷ đồng/1.958 hộ; cho vay giải quyết việc làm 35,1 tỷ đồng/696 hộ; giúp 37 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng và cải tạo 3.764 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; tạo việc làm cho 696 lao động từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; 178 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.../.

Bích Ngọc

Xem thêm