Thuế và cuộc sống:

90,2% tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã đăng ký hóa đơn điện tử

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, tính đến hết 31/5/2022, toàn tỉnh có 943/1.046 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên hệ thống.

90,2% tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã đăng ký hóa đơn điện tử ảnh 1
Đại diện tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn các huyện Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm dự tập huấn về HĐĐT.

Trong số đó có 273/301 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Phòng Thanh tra - Kiểm tra (Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn); 324/342 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới; 136/150 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm; 128/148 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Na Rì; 82/105 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung đôn đốc thực hiện, phấn đấu đến hết ngày 30/6 hoàn thành 100% số lượng tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.    

Trước đó, để đảm bảo kịp thời gian triển khai thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đã thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị khẩn trương liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT như: Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn, Mobifone Bắc Kạn… để được hướng dẫn, đăng ký sử dụng HĐĐT./.

H.V

Xem thêm