8 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch chuẩn bị diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

BBK - Trong năm 2023, tại các huyện, thành phố trên toàn tỉnh sẽ diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch lớn, bắt đầu từ tháng 4.

Xem thêm