50 năm thực hiện Di chúc và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30-8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019).

Ngày 30-8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn. Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số địa phương; các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo đại biểu lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Ðảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng "cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư". Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta… 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh; mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 50 năm thực hiện Di chúc là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Ðảng lãnh đạo, khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng mà Ðảng ta, nhân dân ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn… Toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Chúng ta nguyện "giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tại buổi lễ, đại diện các tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Thị Nữ, nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, 70 tuổi đời, 40 năm tuổi Ðảng, đã bày tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ. Dù chưa một lần được gặp Bác, nhưng qua công việc quản lý hệ thống kho cơ sở của Bảo tàng, thường xuyên tiếp cận các tài liệu, hiện vật, phim ảnh gốc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà hiểu sâu sắc hơn về đạo đức, nhân cách cao đẹp, sự cống hiến to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Người. Từ tấm gương của Người, bà Hoàng Thị Nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy hết mình vì công việc, ngay cả khi còn đi làm cũng như lúc đã về hưu được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ khu phố.

Ðại diện thế hệ trí thức trẻ, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Ðoàn Thanh niên Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tự hào với niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng khi vừa tròn 18 tuổi. Anh là tấm gương tiêu biểu noi gương Bác trong học tập và công tác, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp cơ sở được xếp loại xuất sắc. Với trọng trách được giao, anh tham gia nhiều chương trình, phong trào lớn như: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"…

    Sáng 30-8, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Ðoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

50 năm thực hiện Di chúc và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

                                                                                                                                        Theo TTXVN.

Xem thêm