5 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO CÁC XÃ

Trên cơ sở Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006- 2010, hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý cho các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, đồng thời chỉ đạo sát sao Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Trong giai đoạn 2006- 2010,

Trên cơ sở Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006- 2010, hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý cho các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, đồng thời chỉ đạo sát sao Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Trong giai đoạn 2006- 2010,

Trung tâm đã tổ chức 08 hội nghị tập huấn cho Trợ giúp viên, Cộng tác viên và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh với 590 người tham gia. Nội dung tập huấn chú trọng về kỹ năng trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, sinh hoạt và cách thức thành lập Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, tư vấn một số tình huống phổ biến thường gặp; Bên cạnh đó, học viên còn được nghe phổ biến Luật Đất đai, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Cư trú, pháp luật về giao thông đường bộ.


Đối với Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã tiến hành hướng dẫn các xã thành lập Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và sinh hoạt theo điều lệ ban hành. Đến hết năm 2008, đã thành lập 71 câu lạc bộ/71 xã đặc biệt khó khăn (đạt 100%). Bên cạnh đó, Trung tâm còn cử cán bộ giúp một số Câu lạc bộ hướng dẫn sinh hoạt, trao đổi, thảo luận, giải quyết các vướng mắc pháp luật. Trong các buổi sinh hoạt, những vướng mắc đơn giản về pháp luật đã được giải đáp kịp thời; Các văn bản pháp luật thiết thực với người dân như Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai... được phổ biến đến người nghe.


Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động được 142 đợt/142 lượt xã/174 điểm tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình, tiếp nhận và tư vấn 875 vụ việc/872 đối tượng có đơn đề nghị. Tại các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm lồng ghép phổ biến nhiều văn bản pháp luật quan trong cho 5.830 lượt người nghe và cấp phát miễn phí 29.150 tờ rơi, tài liệu pháp luật các loại…Đồng thời, Trung tâm đã tiến hành biên soạn, in ấn, phát hành 165.167 tờ gấp bằng tiếng dân tộc (Tày) với nhiều nội dung để cấp phát đến người dân. Đến nay Trung tâm đã tiến hành dịch và in sao 432 băng cassette nội dung pháp luật bằng tiếng Tày với 20 nội dung pháp luật như: Đồng bào dân tộc thiểu số với công tác định canh địch cư, giám hộ đối với người chưa thành niên, bạn và một số quy định về thu hồi đất…


Kết quả qua năm năm triển khai, Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý 1.417 vụ việc trợ giúp pháp lý/ 1.397 đối tượng thuộc diện. Lĩnh vực thường hay vướng mắc, tranh chấp liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, dân sự, hình sự và hôn nhân gia đình. Đối tượng chủ yếu là người nghèo và người dân tộc thiểu số cư trú vùng 135.


Kết quả trên thể hiện được sự cố gắng của Trung tâm đưa chính sách trợ giúp pháp lý về cơ sở đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đáp ứng 100% các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý khi có đơn yêu cầu. Góp phần giải toả những vướng mắc, tranh chấp liên quan đến pháp luật đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Hoàng Thu Chung

Xem thêm