4 hợp tác xã đủ điều kiện cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2021

Thực hiện Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc", Sở NN&PTNT Bắc Kạn khuyến khích các cơ sở sản xuất liên kết với các nhà phân phối, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (TPAT). 

4 hợp tác xã đủ điều kiện cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2021 ảnh 1
HTX Nhung Lũy, xã Yến Dương (Ba Bể) chế biến thành sản phẩm bí sấy dẻo từ bí xanh thơm.

Hiện có 21 cơ sở, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đăng ký xác nhận chuỗi cung ứng TPAT. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã lựa chọn được 4 hợp tác xã đủ điều kiện để cấp xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng TPAT, gồm: HTX Trần Phú với sản phẩm thịt lợn đen bản địa; HTX Nhung Lũy với sản phẩm bí sấy dẻo; HTX Hoàng Huynh với sản phẩm mác mật khô; HTX Giáo Hiệu với sản phẩm trà bí đao.

Các hợp tác xã trên sẽ được hỗ trợ 100% chi phí phân tích mẫu, chi phí cấp tem truy xuất nguồn gốc, logo chuỗi cung ứng TPAT. Việc cấp chuỗi cung ứng TPAT cho các cơ sở, HTX góp phần nâng cao giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương./.

P – Q

Xem thêm