251 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giáo dục, cung cấp điện, quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của thiên tai

Trong đó, một khoản vay ưu đãi trị giá 90 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) của ADB cho Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2 sẽ tập trung cải thiện mức độ sẵn sàng của các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông để các em tiếp tục theo học đại học và đào tạo nghề thông qua việc tăng cường chất lượng giáo dục phổ thông trung học, tăng cường khả năng tiếp cận và theo học phổ thông trung học của những nhóm đối tượng ít có điều kiện, tập trung đặc biệt vào các học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu số xuất thân từ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, củng cố công tác quy hoạch và quản lý giáo dục phổ thông trung học.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký kết 3 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 251 triệu USD nhằm giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giáo dục, cung cấp điện, quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của lũ lụt, hạn hán.

Trong đó, một khoản vay ưu đãi trị giá 90 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) của ADB cho Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2 sẽ tập trung cải thiện mức độ sẵn sàng của các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông để các em tiếp tục theo học đại học và đào tạo nghề thông qua việc tăng cường chất lượng giáo dục phổ thông trung học, tăng cường khả năng tiếp cận và theo học phổ thông trung học của những nhóm đối tượng ít có điều kiện, tập trung đặc biệt vào các học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu số xuất thân từ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, củng cố công tác quy hoạch và quản lý giáo dục phổ thông trung học.

251 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giáo dục, cung cấp điện, quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của thiên tai ảnh 1
Lũ lụt tại miền Trung Viêt Nam năm 2010.

Dự án truyền tải điện 2 trị giá 110,19 triệu USD thuộc đợt giải ngân thứ hai trong chương trình đầu tư truyền tải điện trị giá 730 triệu USD dành cho Việt Nam đã được ADB phê duyệt vào tháng 12-2011. Chương trình này sẽ hỗ trợ một phần cho việc thực hiện Tổng sơ đồ Điện VII để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng của các hộ tiêu thụ điện công nghiệp, thương mại và dân dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Dự án cũng sẽ hỗ trợ cải thiện hiệu quả và hiệu suất hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Francaise de Developpment - AFD) đồng tài trợ thêm 75 triệu Ơ-rô cho dự án giai đoạn 2.

Lũ lụt và hạn hán thường có những tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, nguồn cung cấp lương thực và cơ sở hạ tầng ở khu vực hạ nguồn sông Mê-kông. Để hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện công tác quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của lũ lụt và hạn hán, hạn chế những thiệt hại kinh tế, ADB cung cấp một khoản vay trị giá 45 triệu USD và Tổ chức Phát triển Quốc tế Ô-xtrây-li-a (AusAID) cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 5,9 triệu USD.

Dự án sẽ kết nối những hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng ở hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang với công tác quản lý rủi ro thiên tai trên cơ sở cộng đồng và tăng cường công tác dự báo trong khu vực để cải thiện mức độ sẵn sàng đối phó với lũ lụt và hạn hán, phát triển các chỉ tiêu thiết kế đối với các biện pháp giảm nhẹ tác động của lũ lụt và hạn hán tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đánh giá các phương án quản lý lũ lụt xuyên quốc gia.

Theo Qđnd

Xem thêm