2,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng tuyến đường liên thôn Cây Thị - Bản Châng

Từ nguồn vốn cân đối ngân sách, huyện Bạch Thông đầu tư xây dựng tuyến đường liên thôn Cây Thị - Bản Châng, xã Mỹ Thanh.

Tuyến đường liên thôn Cây Thị- Bản Châng chuẩn bị được bàn giao và đưa vào sử dụng.
Tuyến đường liên thôn Cây Thị - Bản Châng chuẩn bị được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021, đến nay đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình, kỹ thuật đạt yêu cầu theo thiết kế. Tuyến đường dài 1,1km, với tổng vốn đầu tư 2,5 tỉ đồng. Việc đầu tư xây dựng đường liên thôn Cây Thị - Bản Châng, xã Mỹ Thanh có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các thôn Nà Cà, Thôm Ưng, Bản Châng (Mỹ Thanh) và một số thôn thuộc xã Cao Sơn đi lại, trao đổi lưu thông hàng hoá, tiêu thụ nông sản, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bích Phượng

Xem thêm